Bilsport og økonomi

Vi var såvidt innom det på forsiden – bilsport er umåtelig populært i Norge men det er ingen tvil om at det kan være en ressurskrevende aktivitet å drive med, og spesielt gjelder dette dersom du ikke er nevenyttig selv.

Nå er det vel slik at de aller fleste som har bilsport som sin favorittsyssel er over gjennomsnittet interessert i bil og motor, og dette er vel kanskje en forutsetning for i det hele tatt å ha sjansen til å lykkes. Allikevel vil det bestandig være et behov for penger ettersom både innkjøp av bil i seg selv, samt deler til denne og drivstoff, frakt etc. vil være betydelige utgiftsposter. Måten å frigjøre litt ekstra penger på i en situasjon hvor man har behov for det vil kunne være gjennom en refinansiering.

Det snakkes og skrives mye om refinansiering som økonomisk fenomen og at det er en nyttig metode for å frigjøre ekstra penger er det ingen tvil om – uansett hvilke grep man gjør ønsker å gjennomføre. Når det gjelder bilsport så kan kanskje tanken være at man har behov for litt ekstra penger hver måned, og her snakker om bilsport på amatørnivå altså. Det er folkesporten rally/rallycross som virkelig er populær her i Norge og det er utrolig mange amatører som legger ned mye tid og arbeid i sin store hobby, og det er altså for dem det kan lønne seg å ha litt ekstra å rutte med hver måned.

Mange er i en situasjon hvor de ønsker å støtte sine unge og håpefulle barn, eller voksne mennesker som rett og slett ønsker å realisere sin egen drøm om å kjøre om kapp med bil. De fleste mennesker i voksen alder har et huslån som de betaler på hver måned og dette har de kanskje gjort i 10-15 år allerede. Det man da skal huske på er at man faktisk kan gå til banken og be om å gjennomført en refinansiering av lånet. Når man har betalt ned så lenge som dette vil man være i en god forhandlingsposisjon ettersom man da kan vise til en langt større sikkerhet for pengene man låner enn hva man kunne da huslånet ble tatt opp.

Har man f.eks. betalt ned så mye på lånet at huset er belånt med omtrent 60% av husets verdi vil en refinansiering være perfekt. Man vil da få et nytt lån som har bedre betingelser gjennom lavere renter, og faktisk kan dette utgjøre ganske store beløp hver måned. De ekstra pengene man sparer på det nye og billigere lånet kan man for eksempel skyte inn i bilsporthobbyen og dermed ha litt penger hver måned som man kan bruke til dette og som er øremerket til det.

Det er naturligvis også muligheter for å gjennomføre refinansieringen og samtidig spørre banken om det er mulig å få utbetalt et større kontantbeløp i form av et ekstra lån som man kan investere i hobbyen – mulighetene er mange bare man har en ryddig nok økonomi.