Krasjer i 2014

Motorsport er noe som fascinerer mange i Norge, og dette har vi naturligvis vær inne på mange ganger tidligere her på siden vår. Dette er selvsagt stort også i resten av verden og det er knapt tall på hvor mange billøp som kjøres gjennom et helt år. At det er mange er hevet over enhver tvil.

Det er mye fart og krefter i spill i motorsporten og det innebærer også at det fra tid til annen vil skje ulykker. Sport som dette er populært og mange av løpene filmes, og dette fører til at mange av ulykkene blir festet til ‘tape’. I denne videoen får du et utvalg av ulykker innenfor motorsport-scenen i 2014 og her er det nesten slik at man fryser på ryggen over det som skjer. At det går såpass bra som det gjør i de alle fleste tilfellene er nærmest for mirakuløst og regne, selv om det av og til også går riktig så galt.